Lwowski Uniwersytet Narodowy

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki to uczelnia założona przez Jana Kazimierza w 1661 roku.

Wcześniej uczelnia działa jako kolegium jezuickie, a dzięki Janowi Kazimierzowi założono w w/w 1661 roku Akademię Lwowską. Ze względu na istniejące wówczas prawo, formalnie status akademii uczelnia zyskała w 1975 roku. Tym samym Lwów doczekał się placówki akademickiej stojącej na równi ze słynną Akademią Krakowską.

W 1784 roku uniwersytet państwowy został formalnie otworzony przez Józefa II.

Lwowski Uniwersytet Narodowy

Ze względu na okoliczności historyczne, działalność uczelni była co jakiś czas przerywana, ale ciągłość funkcjonowania pod swoją nazwą zachowywana. W XX wieku były to chociażby lata I wojny światowej 1917 – 1918, a także okres walk o Lwów między Polakami, a Ukraińcami. Później była to wojna polsko – bolszewicka odparta dopiero nad Wisłą przez Józefa Piłsudskiego.

Uniwersytet Jana Kazimierza

Najlepszy okres dla Uniwersytetu to wg licznych autorów XX-lecie międzywojenne. Wtedy to Uniwersytet Jana Kazimierza był jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów w Europie. Rozwinęło si tu wtedy wiele nowoczesnych dyscyplin naukowych. Najbardziej znanymi osiągnięciami mogą się pochwalić matematycy, którzy stworzyli słynną lwowską szkołę matematyczną skupioną wokół Stefana Banacha oraz Hugona Steinhausa. Ten pierwszy pochowany został w 1945 na lwowskim Cmentarzu Łyczakowskim, a mowy pogrzebowe wygłosiło podczas uroczystości 16 osób.

Bardzo rozbudowany był profil humanistyczny uczelni oraz wiele niespotykanych jeszcze wtedy na innych uczelniach profili, jak np. dyplomacja (słynny absolwent Jan Karski).

Lwowski Uniwersytet Narodowy odcisnął znaczące piętno w polskiej historii. Wykształcił całe rzesze Polaków, którzy zasłużyli się swoją działalnością Polsce. Był jednym z najważniejszych ośrodków akademickich na terenie Polski, ale również Europy Środkowej.

Koniec II RP

Wojna światowa nie przerwała uniwersyteckiej nauki wg dotychczasowych programów. Jednak już w październiku 1939 roku władze okupacyjne mianowały na rektora Ukraińca Marczenkę, który systematycznie sowietyzował naukę na uczelni.

W styczniu 1940 roku zmieniono nazwę placówki na Lwowski państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, systematycznie zwalniając polskich pracowników naukowych i zastępując ich ukraińskimi.

W trakcie kolejnych lat wojennych kilkudziesięciu polskich pracowników aresztowano, a 31 zamordowano.

Po wojnie dużą część zabytkowych woluminów, rękopisów, medali została rozkradziona i zniszczona.

Uniwersytet im. Iwana Franki, nadany w 1940 roku funkcjonuje pod tą nazwą do dnia dzisiejszego.

Uniwersytet dziś

Do dnia dzisiejszego wymieniane są wzajemne „uprzejmości” miedzy polskimi,a ukraińskimi historykami oraz pracownikami uczelni. Bez wątpienia Uniwersytet Lwowski to jedna z największych uczelni na Ukrainie, a miejscowe władze przy okazji okrągłych rocznic „przyklejają” się do polskich zasług oraz polskiej historii tej placówki akademickiej. Z kolei polska strona często posługuje się przedwojenną nazwą nazywając uczelnię Uniwersytetem Jana Kazimierza co powoduje zrozumiałą nerwowość strony ukraińskiej.

Zwiedzanie

Polecamy odwiedzenie jego gmachu przy okazji spacerów po mieście. Zajmuje charakterystyczne miejsce na mapie Lwowa, a od Rynku dzieli go zaledwie 750 metrów. Okres wakacyjny, czas przerwy studenckiej, to świetny okres na swobodne przemieszczanie się wewnątrz gmachu i spokojne poczytanie o historii tego miejsca.

Zostaw odpwowiedź

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola zostały zaznaczone *

*