Katedra Ormiańska

Katedra Ormiańska uważana za najpiękniejszy kościół Lwowa została zbudowana w II połowie XIV wieku.

Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została ufundowana przez Ormian zamieszkujących Lwów. Stanowili oni znaczną część lokalnej ludności, a po lokacji miasta przez Kazimierza Wielkiego zamieszkiwali wyznaczoną im dzielnicę. W miarę wzrostu zamożności społeczność wychodziła również poza jej granice.

Miasto w tamtych czasach bylo znanym ośrodkiem handlowym, stąd jego wielokulturowy charakter i architektura, która cieszy oko do dziś.

Historia katedry

Katedra ormiańska przylega do ulic Ormiańskiej oraz Krakowskiej. Od początku była systematycznie rozbudowywana. Znaczącą zmianą był to wiek XVII, kiedy dobudowaną nową nawę. Została połączona z XIV wiecznym koścołem sklepionym łukiem. Przebuwała spowodowała, że świątynia stanęła na planie krzyża łacińskiego, co znamy z kościołów rzymskokatolickich.

XVIII wiek to najazd Szwedów oraz dwa duże pożary, który znacznie uszkodziły kościół, dzwonnicę, klasztor benedyktynów. Katedrę odremontowano.

XIX wiek to coraz większa laicyzacja i rugowanie obrządku ormiańskiego. Osobą, która wnosi gigantyczny wkład w zachowanie ormiańskiej tradycji oraz obrządku jest ks. Izaak Mikołaj Isakowicz. Związany od początku drogi kapłańskiej ze Stanisławowem, ostatnie lata spędził we Lwowie. Prapra wnukiem jego brata jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Po śmierci Isakowicza dzieła kolejnej rozbudowy dokonuje ks. Józef Teodorowicz. To wtedy powstały słynne malowidła Henryka Rosena – Hołd Pasterzy, Ostatnia Wieczerza i Ukrzyżowanie. Wystawa obrazująca piękno katedry oraz m.in malowidła autora objeżdżała polskie miasta w 2019 roku.

Katedra Ormiańska po II wojnie światowej

Powojenna zmiana granic spowodowała, że Lwów stał się miastem Związku Radzieckiego. Z tego powodu wszyscy księża zostali aresztowani, uwiezieni bądź wywiezieni do łagrów. Ormianie w całości opuścili Lwów i przenieśli się do Polski. Katedra od tego momentu stała się magazynem Lwowskiej Galerii Obrazów.

Katedra w tym czasie niszczała, a władz nie interesowała bieżąca konserwacja obiektu. Dopiero pod przemianach ustrojowych Ormianie przybyli na Ukrainę oraz dawni mieszkańcy tych terenów zaczęli walczyć o zwrot świątyni.

pod koniec roku 2000 władze przekazały katedrę diecezji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, a na początku roku 2001 odbyła się tu pierwsza po ponad 55 latach msza.

Systematycznie trwające prace remontowe i renowacyjne spowodowały powrót tego miejsca to lat swojej świetności.

Integralną częścią tego miejsca jest również zaułek ormiański. Znajduje się tu chociażby XVI wieczna dzwonnica. Miejsce to jest dostępne bez ograniczeń godzinowych.

Zwiedzanie

Niepozorne wejście znajduje się od strony ulicy Krakowskiej. Obiekt dla turystów dostępny codzienne w godzinach 08:30 – 20:30.

Zostaw odpwowiedź

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola zostały zaznaczone *

*